I sommerhalåret vil vi alltid holde til på Stovnerbanen for all vår trening uansett gruppe.

Nå som det også blir mindre restriksjoner å forholde seg til så blir det også mer stabilt skjema som gjelder.

For spørsmål om treningsopplegg og/eller treningstider uansett gruppe, kontakt Sportslig Leder og hovedtrener

Svein Tore Henriksen: sveinthen@gfikfriidrett.no

Treningstider vår/sommer 2021

Rekrutter 6-9 år

Aspiranter 10-12 år

Mandager

Stovnerbanen
17:30-19:00


Trenere Rekrutter:
Anjali Rajagopal: 41385350

Treningene følger skoleruta. Ingen trening i skolens ferier og fridager. Enkelte dager kan gå bortarrangement/stevner.
Sjekk Messenger chat for avvik.


 

Jr./Sr. 16 år +

Mandager

Stovnerbanen
17:00-20:00

Koordinasjon

Sprint/hekk

Hopp

Styrke

Trenere:
Svein Tore Henriksen: sveinthen@gfikfriidrett.no
Bjørn Erstad: bjorn.erstad@gfikfriidrett.no

Onsdager

Stovnerbanen
17:00-20:00

Koordinasjon

Hopp

Tempoløp

Basisstyrke/OL


Trenere:

Svein Tore Henriksen: sveinthen@gfikfriidrett.no
Bjørn Erstad: bjorn.erstad@gfikfriidrett.no

Fredager

Stovnerbanen
17:00-20:00

Koordinasjon

Sprint

Kast

Styrke/OL


Trenere:
Svein Tore Henriksen: sveinthen@gfikfriidrett.no
Bjørn Erstad: bjorn.erstad@gfikfriidrett.no

Lars Ola Sundt: leder@gfikfriidrett.no

Lørdager

Stovnerbanen
Varierende tid/egentrening

Bakkesprint/tempoløp

Basisstyrke/hjelpeøvelser


Trenere:

Svein Tore Henriksen: sveinthen@gfikfriidrett.no
Bjørn Erstad: bjorn.erstad@gfikfriidrett.no

Treningen følger ikke skolerutas ferie og fridager.

Det trenes året rundt med individuell tilpassning

der det er behov for det.

Treningsleir og samlinger i ferier er en del av

treningsopplegget.

Mandager

Stovnerbanen

17:30-19:30

Trenere Aspiranter:

Mina Williams:  41210385

Onsdager

Stovnerbanen

17:30-19:30

Trener Aspiranter:

Mina Williams:  41210385
 

Treningen følger skolens ferier og terminlista. Det kan forekomme endringer.

Følg med i Facebookgruppe og
Messenger chatgruppe for foreldre.

Ungdom 13-15 år

Mandager

Stovnerbanen
17:30-20:00

Koordinasjon

Sprint/hekk

Hopp

Styrke

Trenere:
Ashmore Vincent: ashmore.vincent@gfikfriidrett.no
Bjørn Erstad: bjorn.erstad@gfikfriidrett.no

Lakshihan Matheswaran

Onsdager

Stovnerbanen
17:30-20:00

Koordinasjon

Øvelsesrelatert

Tempoløp

Basisstyrke


Trenere:
Lakshihan Matheswaran
Bjørn Erstad: bjorn.erstad@gfikfriidrett.no

Fredager

Stovnerbanen
17:30-20:00

Koordinasjon

Sprint

Spenst

Styrke


Trenere:
Ashmore Vincent:ashmore.vincent@gfikfriidrett.no
 

Treningen følger normalt skoleferiene.
Men muligheter for individuell tilpassning i ferier og på fridager for de mest ivrige.